GemeenteBelangen gaat voor lokale evenementen en poppodia

GemeenteBelangen heeft tijdens de raadsvergadering op 16 november de motie van D66 en VVD over de geluidsnormen van evenementen gesteund. Wij gaan voor leefbaarheid en daarbij horen onze evenementen, zoals Dijkpop, Rondom weekend (Harddraverij), kermissen enz. Ook een poppodium als Everland hoort in onze kernen thuis.

Er bestaat te veel onduidelijkheid over de eerder aangenomen motie over geluidsbescherming van GroenLinks. Vandaar onze steun voor de nieuwe motie om de opname van de maximale geluidsnorm (92.5 db) in het evenementenbeleid terug te draaien.

Dus voor 2018 gaan we weer voor een jaar vol met onze eigen traditionele evenementen.