Oplossing zorgboerderij De Tulp in Andijk weer stapje dichterbij

Zorgboerderij De Tulp in Andijk is een goed aangeschreven zorgboerderij waar dementerenden dagbesteding kunnen volgen. In Medemblik zal over een periode van 20 jaar het aantal dementerenden verdrievoudigen. Het realiseren van een nachtopvang voor dementerenden speelt hier goed op in.

Vandaar dat op initiatief van de PvdA een wijzigingsvoorstel is aangenomen in de gemeenteraad op 14 december. De bestemming wordt ‘Maatschappelijk-Zorgboerderij’. Er wordt een overeenkomst gesloten waardoor de kosten voor de wijziging door de aanvragers worden gedragen. GemeenteBelangen kan zich van harte vinden in dit wijzigingsvoorstel.