Strakkere samenwerking gemeente in het CAW

De gemeente Medemblik werkt in Westfriesland samen in het CAW. Via het CAW hebben we een belangrijke stem in het HVC. Een van de taken van het HVC is het ophalen van het huisvuil in de gemeente Medemblik.

Onvrede leefde nadrukkelijk bij raadsleden en ook GemeenteBelangen over o.a. het salaris van de HVC-directeur, de stortplaats in de Wieringermeer en de introductie van de 20,- bijdrage voor het ophalen van grofvuil.

Vandaar dat er een uitgebreid onderzoek naar het CAW heeft plaatsgevonden. Er gaat regionaal een evaluatie van het CAW plaatsvinden, de overeenkomst met het HVC over het ophalen van huisvuil wordt aangepast, de rol van het CAW wordt verder beperkt en het aandeelhouderschap in het HVC wordt aangepast.

Het college komt met de uitwerking in het tweede kwartaal van 2018.