Het Bestuur vergadert ca 12 keer per jaar of zoveel meer als nodig.
De bestuursleden verrichten hun taken op vrijwillige basis; zij krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, noch presentie- of vacatiegeld.

Kiesvereniging Gemeentebelangen,
p/a Schoutsplaats 20,
1687VK  Wognum.

KvK-nummer : 40625789
RSIN-nummer: 008290684