Onze commissies

Slide background

Onze fractie:

Lees meer !

Slide background

Ons bestuur:

Lees meer!

Commissie bestuur en middelen

 • Bestuur: personeelszaken, Algemene Zaken, Juridische aangelegenheden, ICT
 • Veiligheid: Politie, Brandweer, Aansturing BOA’s, Veiligheidsregio, APV
 • Financiën: begroting, Begrotingswijzigingen, Belastingen, Leges, Rekenkamercommissie, Auditcommissie
Luiten Plekker

Luiten Plekker

Roel Braaksma

Roel Braaksma

Raadscommissie samenleving

 • Bibliotheken
 • Zwembaden
 • Dorpshuizen
 • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Overige welzijnsaangelegenheden (zoals de kanteling van het welzijnswerk)
 • Onderwijs
 • Werk en bijstand
 • De nieuwe werkorganisatie Westfriesland (opvolger OpMaat)
 • Beleid voor jongeren en ouderen (waaronder jeugd, alcohol en drugs)
 • Schuldhulpverlening
Tiny van Diepen

Tiny van Diepen

Jan Hendrik van IJzerloo

Jan Hendrik van IJzerloo

Raadscommissie ruimte

De Raadscommissie Ruimte, waarin iedere partij vertegenwoordigd mag zijn, komt maandelijks bijeen.
Veranderingen in  uw woonomgeving  voor wat betreft bestemmingen, bebouwingen en verkeer worden  in de Raadscommissie aan de hand van informatie besproken en vervolgens gaat een advies naar de gemeenteraad.
Tenslotte neemt de gemeenteraad een besluit. De uitvoering van besluiten is aan college en ambtelijke organisatie.

Piet Mosch

Piet Mosch

Ferdinand Diergaarde

Ferdinand Diergaarde