Verkiezingsprogramma 2014

Slide background

Onze fractie:

Lees meer !

Slide background

Ons bestuur:

Lees meer!

Wat onderscheidt GemeenteBelangen van andere partijen?

GemeenteBelangen is onafhankelijk van de landelijke politiek. Wij richten ons op wat goed is voor de kernen en inwoners van onze gemeente.

GemeenteBelangen is gemeentebreed. Wij vertegenwoordigen álle inwoners ongeacht de landelijke politieke voorkeur, sociale status, kleur, ras, levensovertuiging of geaardheid.

 • Algemeen bestuur

  We kunnen meer naar de burger toe en de digitale dienstverlening kan worden verbeterd. Hierdoor ontstaat een betere wisselwerking tussen burger en bestuur.

 • Verkeer, vervoer en waterstaat

  Veel mensen zijn afhankelijk van een vorm van openbaar vervoer. Daarom willen wij dat de lijndiensten, de buurtbus en de ov-taxi behouden blijven.

 • Economische zaken

  Inkomensverbetering voor onze burgers, het bedrijfsleven en de gemeente kan bereikt worden door stimulering van de economie.

 • Onderwijs

  Wij willen de aanwezigheid van een basisschool (ongeacht het aantal leerlingen) in elke kern van onze gemeente.

 • Cultuur en recreatie

  Voor de kinderen zijn voldoende speelplekken noodzakelijk. De aanleg is een gemeentelijke verantwoordelijkheid met het oog op de veiligheid.

 • Sociale voorzieningen

  Vrijwilligers zijn goud waard en daarom willen wij ons inzetten om de vrijwilligers  meer te ondersteunen.

 • Volksgezondheid en milieu

  We gaan de Huisvuilcentrale (HVC) dwingen om, vooruitlopend op  het einde van de contracttermijn in 2017, tot een marktconform verwerkingstarief  te komen.

 • Ruimtelijke ordening

  Bij woningbouwplannen gaan we mogelijkheden bieden om meer vrij te bouwen (naar voorbeelden in Den Haag en Almere).

 • Algemene dekkingsmiddelen

  De OZB wordt inflatievolgend verhoogd om voorzieningen op peil te houden. We hebben een sluitende begroting