Algemeen bestuur

Slide background

Onze fractie:

Lees meer !

Slide background

Ons bestuur:

Lees meer!

We kunnen meer naar de burger toe en de digitale dienstverlening kan worden verbeterd. Hierdoor ontstaat een betere wisselwerking tussen burger en bestuur. Ten aanzien van de personeelslasten van de gemeentelijke organisatie mag  er niet meer dan 5% van de totale loonsom worden besteed aan inhuur van personeel.

We hebben voldoende kennis in huis en inhuren is duur!  We gaan daarom bezuinigen op externe inhuur om dit percentage te bereiken en we besparen minimaal 5% op de inkoop van de diensten en producten van de gemeente. Het gemeentepersoneel kan verder worden gemobiliseerd om de maatschappelijke, technische en juridische ontwikkelingen bij te houden door opleiding en studie.

Een baan bij de gemeente is geen baan meer voor het leven. De arbeidsvoorwaarden moeten meer in de richting van het bedrijfsleven worden hervormd. Ondersteunen van vormen van burgerinitiatieven en burgerparticipatie.