Algemene dekkingsmiddelen en financiering

Slide background

Onze fractie:

Lees meer !

Slide background

Ons bestuur:

Lees meer!

De OZB wordt inflatievolgend verhoogd om voorzieningen op peil te houden. We hebben een sluitende begroting. Waar mogelijk schrijven we investeringen met een maatschappelijk nut sneller af. Voor onze reservepositie stellen we een norm en een risicofactor vast. Wij zien de hoogte van de reservepositie uitsluitend als vangnet voor het kunnen voldoen aan onverwachte en niet voorziene uitgaven.

De leges dienen kostendekkend te zijn. Wij zijn van mening dat indien de gemeenschap speciale wensen of eisen heeft, hiervoor ook een extra bijdrage gevraagd kan worden. Wij richten ons vooral op verbeteringen aan de inkomstenkant van de gemeente, waarvoor wij een actief economisch beleid van het allergrootste belang vinden. Hoe meer bedrijvigheid, des te sterker het bedrijfsleven en des te meer werkgelegenheid en dus inkomsten voor de gemeente.