Cultuur en recreatie

Slide background

Onze fractie:

Lees meer !

Slide background

Ons bestuur:

Lees meer!

Voor de kinderen zijn voldoende speelplekken noodzakelijk. De aanleg is een gemeentelijke verantwoordelijkheid met het oog op de veiligheid. Het onderhoud brengen we in goed overleg onder bij de kernen of de buurten, waarmee de sociale cohesie en controle verstevigd wordt.

Bij de cultuur in onze gemeente horen evenementen zoals kermissen, draverijen, braderieën en festivals. De gemeente faciliteert door het verlenen van subsidies, vergunningen en zorgt voor de veiligheid. We houden deze evenementen op peil voor de inwoners maar ook voor de toeristen. Naast werken en wonen is het belangrijk dat de mensen ook de gelegenheid hebben om te recreëren.
Medemblik biedt veel; een bloeiend verenigingsleven, sportaccommodaties, culturele centra, wandel-, fiets-, en vaarwegen, gebieden voor recreatie zoals de Vooroevers en het Egboetswater. Dit willen we behouden en verder versterken.

De vele musea hebben vaak een bovenregionale, landelijke en zelfs internationale uitstraling. Kasteel Radboud is een belangrijk drager van onze historische identiteit. Het beheer van dergelijke waardevolle gebouwen is volgens ons een verantwoordelijkheid van het Rijk. De exploitatie kan door een particuliere ondernemer worden verzorgd. Kasteel Radboud blijft in ieder geval behouden wat GemeenteBelangen betreft.

Medemblik kent een breed scala aan sportverenigingen, waarbij SEW-handbal, Radboud schaatsen en skeeleren en ISCM zeilen op het hoogste niveau worden beoefend. Ook zijn er meerdere individuele sporters van klasse. Gezien de positieve uitstraling van topsport op de sportbeleving van de jeugd en de grote PR-waarde voor de gemeente, ligt er een belangrijke faciliterende taak voor de gemeente. De gemeente wil daarbij het bedrijfsleven stimuleren om een overdekte skeelerbaan in Medemblik te realiseren en daarmee een internationale rol voor deze sterk groeiende sport behouden.

De bibliotheek behoort  als educatief en sociaal-maatschappelijk instituut van onze cultuur in de gemeente. Door de opkomst van internet en de sociale media dienen de bibliotheken zich te heroriënteren over hun positie en functie.