Economische zaken

Slide background

Onze fractie:

Lees meer !

Slide background

Ons bestuur:

Lees meer!

Inkomensverbetering voor onze burgers, het bedrijfsleven en de gemeente kan bereikt worden door stimulering van de economie. Dit kan door een meer prestatiegericht economisch beleid te voeren. Wij willen 10% meer toeristen gaan trekken dan nu het geval is. Het gaat hierbij om visie en totaalbeleid voor toerisme in de gehele gemeente waarbij de havens, culturele en landschappelijke waarden, zoals bijvoorbeeld waterwegen, boerderijen en kerken, een belangrijke rol spelen.

De middenstand heeft het niet alleen moeilijk door de crisis, maar ook door de veranderingen in het koopgedrag van de consument, zoals kopen bij grootwinkel-bedrijven en het kopen via internet. Het is aan de ondernemers om hiervoor oplossingen te bedenken. De gemeente dient te zorgen voor een goede bereikbaarheid van het winkelgebied (met ook autoluwe gebieden), het oplossen van eventuele parkeerproblematiek en het aantrekkelijk houden van de winkelstraten door o.a. aankleding, terrassen en verkeersafwikkeling.

Uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen zien we het liefste langs de A7. Bestaande bedrijventerreinen moeten vitaal blijven. De eigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand en het aanzien van hun werkomgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimten en als zodanig partner bij het overleg over parkmanagement. Bij parkmanagement denken we aan het treffen van veiligheidsmaatregelen, aanleg en beheer van glasvezel, toezicht op onderhoud en onderhandelingen over eigendomssituaties.

De agrarische sector is vanouds van groot belang voor de leefbaarheid en de economie van onze regio. De gemeente is alert, coöperatief en flexibel om ruimte te bieden voor eigentijds agrarisch ondernemen. Anderzijds dient rekening gehouden te worden met de rechten van andere belanghebbenden. Innovatie in de landbouw en veeteelt is onontkoombaar. We mogen ons gelukkig prijzen dat er in onze directe omgeving veel tot stand komt door onderzoek, expertise en realisering (Stivas en Wieringermeer). Dit biedt kansen voor jongeren om in onze omgeving te studeren, stage te lopen en werk te vinden. De gemeente dient het voortouw te nemen om te streven naar een HBO-opleiding of een dependance van een universiteit.

De gemeente is gehouden aan regels met betrekking tot aan- en uitbesteding van werkzaamheden. Daar waar deze regels ruimte bieden aan plaatselijke ondernemers dienen zij een voorkeurspositie te verkrijgen.