Onderwijs

Slide background

Onze fractie:

Lees meer !

Slide background

Ons bestuur:

Lees meer!

Wij willen de aanwezigheid van een basisschool (ongeacht het aantal leerlingen) in elke kern van onze gemeente. Daarbij is het belangrijk dat het onderwijs van een goede kwaliteit is en gebaseerd op onafhankelijke inspectierapporten. Een sterke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs moet in Medemblik aanwezig zijn. Ten aanzien van de Havo in Medemblik willen we een eigen bovenbouw. De gemeente speelt een rol in de huisvesting van het onderwijs. Wij kiezen voor een vast onderhoudsbudget voor scholen. Hieruit dienen de aanvragen te worden beoordeeld en gepland. Indien noodzakelijk houden we de mogelijkheid open om een school onder te brengen in een dorpshuis en versterken we de onderlinge samenwerking tussen de diverse scholen onderling en andere huurders van bijvoorbeeld een MFA.

Muziekonderwijs is uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Fanfares, harmonieorkesten, bands en koren kunnen hierin een bijdrage leveren. Wij stellen voor om muziekonderwijs weer te koppelen aan de scholen. Overigens blijft fusering van muziekscholen tot een regionale voorziening gewenst of dient gewerkt te worden aan privatisering van deze vorm van onderwijs.