Openbare orde en veiligheid

Slide background

Onze fractie:

Lees meer !

Slide background

Ons bestuur:

Lees meer!

Het Rijk bezuinigt op veiligheidsdiensten zoals politie, brandweer, defensie, rechterlijke macht e.d. Steeds meer taken op het gebied van veiligheid komen naar de gemeente toe terwijl  de inzetbaarheid van de politie vermindert. Noodgedwongen moeten we nu zelf Boa’s inzetten en betalen om onze veiligheid te handhaven.

De politie is niet blij met deze ontwikkeling en werkt niet mee om bevoegdheden aan deze ambtelijke organisatie af te staan. Wij zijn van mening dat de politie de eerst verantwoordelijke instantie is om de veiligheid van onze inwoners te waarborgen. Daarom willen wij een zichtbaar en actief  ‘blauw’ op straat. Hier moet de hele regio zich sterk voor maken en een actieve lobby op gang brengen. Gelijktijdig willen we een betere aansturing van de Boa’s en meer bevoegdheden voor de uitoefening van hun taken.

We streven naar een veilige woonomgeving en naar meer cameratoezicht op onveilige plaatsen. Initiatieven voor het instellen van het begrip burgerwacht (is.m. politie en de politiek) praktisch uitvoerend te maken om lokale overlast te beperken.