Sociale voorzieningen en maatschappelijke zorg

Slide background

Onze fractie:

Lees meer !

Slide background

Ons bestuur:

Lees meer!

Vrijwilligers zijn goud waard en daarom willen wij ons inzetten om de vrijwilligers  meer te ondersteunen. Hierbij denken wij aan het organiseren van cursussen, het aanwijzen van een aanspreekpunt binnen de gemeente om alle vragen, wensen en ervaringen te bespreken.
We stimuleren en faciliteren initiatieven, die ondersteuning bieden aan mensen die voor een ander zorgen. Maatschappelijke organisaties moeten voor voldoende achtervang zorgen, zodat mantelzorgers op vakantie kunnen gaan of bij ziekte vervangen kunnen worden.
Bijstandgerechtigden en werkelozen bieden we aan om vrijwilligerswerk te doen als aanloop tot een nieuwe baan. Dat mag niet ten koste gaan van mensen met een vaste baan.

De jeugd bieden we extra ondersteuning bij sport in de vorm van de sportpas en hulp van de stichting leergeld. Zij mogen niet de dupe worden van de crisis. Prioriteit voor ons is dat de jeugd toegang krijgt tot sport en tot verenigingen, waarvoor regels gelden in het minimabeleid van de gemeente.