Volksgezondheid en milieu

Slide background

Onze fractie:

Lees meer !

Slide background

Ons bestuur:

Lees meer!

We gaan de Huisvuilcentrale (HVC) dwingen om, vooruitlopend op  het einde van de contracttermijn in 2017, tot een marktconform verwerkingstarief  te komen. Dat kan goedkoper dan nu het geval is. Daarnaast gaat de vervuiler betalen en gescheiden inzamelen wordt beloond. Daardoor kan voor de burgers het tarief omlaag. De gratis  inzameling van grof huishoudelijk afval in Opperdoes (‘achter de dijk’) blijft bestaan.

We willen besparen op onderhoud van begraafplaatsen. We gaan samen met een dorps-of kernraad een pilot doen, om  het onderhoud uit te besteden, aan betrokken vrijwilligers, ww-gerechtigden en betrokken instanties.

Een gezonde woonomgeving is van groot belang. Overlast wordt voortvarend aangepakt door o.a. het meldpunt meer bekendheid te geven. Het alcoholmisbruik bij de jeugd pakken we aan met ‘Westfrisse Jeugd’. Er zijn goede afspraken met sportverenigingen nodig om oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen. Bij bestrijding van obesitas kiezen we voor actievere verwijzing naar de vele sportmogelijkheden.